Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(80)

 Kraljevski sreski sud - Pančevo (1915-1918)
(Királyi Jarásbiroság - Pancshova)

    Spisi:
Kutija 68, fascikla 5 (1915-1918)

Knjige:
Svezaka 9 (1915-1918)
Od toga:
  1. Imenika 5 (1915-1918)
  2. Ostalih knjiga - 4 sveske (1915-1918)

Na mađarskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 (1915-1918)

Osnovne karakteristike sadržaja

Mešoviti sudski predmeti - građanski parnični i vanparnični, ostavinski, izvršni, razni građanski i krivični predmeti.

Istorijat tvorca fonda

Kraljevski sreski sud u Pančevu osnovan je 1872. godine, na osnovu Ugarskog zakona iz 1871. godine (član XXXII) za područje tadašnjih opština: Banatsko Novo Selo (Banat Ujfalu), Borča, Brestovac, Dolovo, Đurđevo (Gizelŕhajm), Glogonj, Ivanovo, Jabuka, Kačarevo (Franzfeld), Omoljica, Ovča, Pančevo, Sakule, Sefkerin, Starčevo i Vojlovica (Marienfeld).
Tvorac fonda je prestao sa radom krajem 1918. godine.

Istorijat arhivskog fonda

Fond je preuzet u rasutom stanju, sa spisima Okružnog suda Pančevo. Prilikom sređivanja razgraničeni su spisi ova dva fonda i konstatovano je da nedostaju spisi iz perioda od osnivanja do 1914. godine. S obzirom na izmešanost fondova, kao i na smeštaj u više depoa, izostavljene su prilikom sređivanja 4 fascikle ostavinskih predmeta i jedna fascikla parničnih predmeta. Spisi su evidentirani i sređeni po glavnom upisniku, hronološki po godinama.

Stepen sačuvanosti:
Spisi iz perioda 1915-1918. su većim delom sačuvani.
Knjige iz perioda 1915-1918. su fragmentarno sačuvane.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009