Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(90)

 Gradsko poglavarstvo - Pančevo (1919-1941)

    Spisi:
Kutija 469 (1919-1941)

Knjige:
Svezaka 1014 (1919-1941)
Od toga:
  1. Zapisnika 29 (1919-1941)
  2. Delovodnika 106 (1919-1941)
  3. Registara 106 (1919-1941)
  4. Računskih knjiga 596 (1919-1941)
  5. Ostalih knjiga - 177 svezaka (1919-1941)

Na srpskom.
Nesređen.

Osnovne karakteristike sadržaja

Odluke o donošenju i izmenama gradskog statuta i raznih pravilnika, statuti gradskih ustanova, osnovna pravila društava i udruženja; spisi koji se odnose na sprovođenje agrarne reforme i kolonizaciju; imenovanje, otpuštanje i penzionisanje gradskih službenika, odluke o socijalnim davanjima nezaposlenima. Razmatranje i prihvatanje izveštaja gradonačenika, finansijske uprave, siročadskog stola, glavnog fizika, velikog beležnika, žalbe protiv odluka Senata i gradonačenika. Pripremanje i sprovođenje pravnih akata grada, zastupanje pravnih interesa grada kod organa pravosuđa, parnični spisi grada. Nabavke i usluge, ekonomat, zakup i šumarstvo, osvetljenje, rashodi gradske uprave, dodela dobrovoljačke zemlje, podela gradskog zemljišta u vezi sa sprovođenjem agrarne reforme, statistički podaci o poljoprivredi. Dozvole za održavanje zborova, određivanje policijskog časa. Izdavanje obrtnica i ovlašćenja za vođenje trgovinskih, zanatlijskih i ugostiteljskih radnji. Dokumenti o sticanju i gubitku zavičajanosti, uverenja o zavičajnosti. Vođenje evidencije o vojnim obveznicama, priznavanje činova rezervnih oficira stečenih u austro-ugarskoj vojsci. Građevinske dozvole za izgradnju stambenih zgrada, kao i adaptacije. Razna beriva, budžet, gradske pristojbe i porez.

Istorijat tvorca fonda

Pravni položaj Pančeva u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca nije se bitno menjao, jer su u Vojvodini, važili propisi Zakona o uređenju i samoupravi gradova iz 1886. godine. Pančevo je, kao municipalni grad imalo i onu upravnu vlast koja je pripadala sreskom poglavaru i velikom županu u županiji. Pančevo je, pored svoje gradske samouprave do 30. maja 1925. godine imalo i svog velikog župana. Za ovo vreme grad je svoje municipalno pravo vršio putem proširenog senata, upravnog odbora, senata i siročadskog stola. Na osnovu Ustava iz 1931. godine i jedinstvenog jugoslovenskog Zakona o opštinama iz 1933. godine, ograničena je samouprava gradova ingerencijom državnih organa u opštinske poslove.
Tvorac fonda prestao je da postoji 12. aprila 1941. godine kada je grad okupiran.

Istorijat arhivskog fonda

Fond je preuzet od Gradskog odbora 1951. godine kada je Arhivsko središte dobilo svoje prostorije u zgradi Srpske pravoslavne crkvene opštine.

Stepen sačuvanosti:
Spisi su većim delom sačuvani.
Knjige su skoro u potpunosti sačuvane.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009