Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(97)

 Sreski sud - Alibunar (1919-1941)

    Spisi:
Fascikla 219 (1919-1941)

Knjige:
Sveske 42 (1919-1941)
Od toga:
 1. Upisnika 25 (1919-1941)
 2. Imenika 12 (1919-1941)
 3. Ostalih knjiga - 5 svezaka (1922-1941)

Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1919-1941)

Organizacione jedinice ili serije:

 1. Sudska uprava
 2. Sudski predmeti
 3. Zemljišno-knjižno odeljenje

Istorijat tvorca fonda

Sud je otpočeo sa radom 1919. godine na istom području na kome je delovao i njegov prethodnik. Do 1930. godine poslovao je po modificiranim mađarskim zakonima, a posle toga usaglašavao je poslovanje sa novim zakonskim propisima, onim redom kojim su donošeni. Prestao je sa radom aprila 1941. godine.

Istorijat arhivskog fonda

Preuzet je 1968. godine od Opštinskog suda Alibunar u nesređenom stanju. Do dodnošenja novih zakonskih propisa,vođen je jedinstven upisnik, a posle su uvedeni upisnici po vrstama predmeta.

 
       
 

97.1

 Sudska uprava (1929-1941)

Spisi:
Fascikla 6 (1929-1941)

Knjige:
Sveske 4 (1934-1941)
Od toga:

 1. Upisnik 2 (1934-1935)
 2. Imenik 1 (1934)
 3. Knjiga računa (1934-1941)

Na mađarskom i srpskom.
Registraturski sređen.

Prepiske, raspisi i dopisi viših organa; službenika, kontrolnici zaposlenog osoblja, platni spiskovi i drugi spisi u vezi sa organizacijom i radom suda. Predmeti nose oznaku "Su".

Spisi iz perioda 1919-1929. godina nisu sačuvani. Ostali su manjim delom sačuvani.
Knjige nisu sačuvane.

 
       
 

97.2.

 Sudski predmeti (1919-1941)

Spisi:
Fascikla 100 (1919-1941)

Knjige:
Svezaka 35 (1919-1941)
Od toga:

 1. Upisnik 21 (1919-1941)
 2. Imenika 10 (1919-1936)
 3. Ostalih knjiga - 4 sveske (1922-1941)

Na mađarskom i srpskom.
Registraturski sređen.
Građanski parnični i vanparnični predmeti - naplata dugovanja, novčana potraživanja, poravnanja, potraživanje pokretnih stvari, platni nalozi, overe; ostavinski predmeti, izvršni predmeti; krivični predmeti – zbog klevete, uvrede časti, lažne optužbe, krađe, tuče, nereda, lažne izjave, prevare, pretnje; krivični istražni predmeti i predmeti maloletnika.

Spisi i knjige su većim delom sačuvani.

 
       
 

97.3.

 Zemljišno-knjižno odeljenje (1919-1941)

Spisi:
Fascikla 83 (1919-1941)

Knjige:
Sveske 3 (1925-1937)
Od toga:

 1. Upisnika 2 (1932, 1937)
 2. Imenik 1 (1925)

Na mađarskom i srpskom.
Registraturski sređen.

Isprave i dokumentacija za utvrđivanje vlasništva nad imovinom; zabeleške i uknjižbe promena vlasništva, intabulacije i drugih promena, sa odgovarajućom dokumentacijom, katastarskim planovima, registrima, knjigama i ulošcima.

Spisi su većim delom sačuvani.
Knjige su fragmentarno sačuvane.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009