Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(99)

 Sreski sud - Pančevo (1919-1941)

    Spisi:
Kutija 51 (1919-1921), fascikla 921 (1920-1941)

Knjige:
Svezaka 165 (1919-1941)
Od toga:
 1. Upisnik 61 (1922-1941)
 2. Imenika 20 (1919-1934)
 3. Ostalih knjiga - 84 sveske (1919-1941)

Organizacione jedinice ili serije:

 1. Sreski sud Pančevo – Opšta serija
 2. Sudska uprava
 3. Krivični predmeti
 4. Građanski predmeti
 5. Zemljišno-knjižno odeljenje

Istorijat tvorca fonda

Podaci o istorijatu tvorca fonda nalaze se u odgovarajućoj rubrici fonda pod rednim brojem 97: Sreski sud - Alibunar.

Istorijat arhivskog fonda

Arhivska građa preuzeta je u nekoliko mahova: 1954. godine; juna, septembra i oktobra 1966. godine i juna 1970. godine u nesređenom stanju. Registraturski je sređena 51 kutija iz perioda 1919-1921. Fond je smešten na više mesta zbog nedostatka prostora.

 
       
 

99.1

 Sreski sud - Pančevo - Opšta serija (1919-1929)

Spisi:
Kutija 51 (1919-1921), fascikla 294 (1921-1929)

Na mađarskom i srpskom.

Nesređen (1921-1929)
Registraturski sređen (1919-1921)

Krivični predmeti iz postupka zbog raznih krivičnih dela i prestupa – krađe, uvrede časti, klevete, prevare, tuče, pretnje i dr; krivični istražni predmeti; razni krivični predmeti i građanski parnični i vanparnični predmeti - platni nalozi, imovinske parnice, novčana potraživanja, ostavinski i izvršni predmeti.

Spisi su većim delom sačuvani.

 
       
 

99.2

 Sudska uprava (1919-1941)

Spisi:
Fascikla 207 (1925-1940)

Knjige:
Sveske 22 (1919-1941)
Od toga:

 1. Upisnik 1 (1939)
 2. Ostalih knjiga - 21 sveska (1919-1941)

Na mađarskom i srpskom.
Nesređen.

Raspisi i dopisi drugih sudova, organa vlasti, ustanova i organizacija; izveštaji i statistički pregledi; novčana i personalna dokumentacija; raspored rada sudija, evidencija zatvorenika i pritvorenika; spisi u vezi sa zasnivanjem i prekidom radnog odnosa u sudu; podaci o veštacima, sudskim izvršiteljima; drugi spisi i evidencije.

Spisi su većim delom sačuvani.
Knjige su fragmentarno sačuvane.

 
       
 

99.3

 Krivični predmeti (1930-1941)

Knjige:
Svezaka 10 (1930-1941)
Od toga:

 1. Upisnika 8 (1930-1941)
 2. Imenika 2 (1930)

Na srpskom.
Nesređen.

Knjige su većim delom sačuvane.

 
       
 

99.4

 Građanski predmeti (1919-1941)

Spisi:
Fascikla 360 (1920-1941)

Knjige:
Svezaka 75 (1919-1941)
Od toga:

 1. Upisnika 52 (1922-1941)
 2. Imenika 18 (1919-1933)
 3. Ostalih knjiga - 5 svezaka (1919-1939)

Na srpskom i mađarskom.
Nesređen.

Parnice iz imovinsko-pravnih odnosa, predmeti ostavinskog postupka, izvršni predmeti, molbe i razni građanski predmeti.

Spisi i knjige su većim delom sačuvani.

 
       
 

99.5

 Zemljišno-knjižno odeljenje (1920-1935)

Spisi:
Fascikla 60 (1935-1939)

Knjige:
Svezaka 58 (1920-1935)
Od toga:

 1. Grunotvni protokol 21 (1922-1931)
 2. Ostalih knjiga - 37 svezaka (1920-1935)

Na srpskom i mađarskom.
Nesređen.

Spisi i zbirka isprava "Dn" koji se odnose na uknjiženje prava vlasništva na nekretnine, pravo doživotnog uživanja nekretnina, kao i uknjiženje obaveza koje terete imovinu.

Spisi i knjige su većim delom sačuvani

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009