Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(102)

 Zbirka Stevana Tomana - Kovačica (1919-1945)

    Spisi:
Kutija 1 (1919-1945)

Na srpskom.
Arhivisitički obrađena.
Izrađen je analitički inventar (1919-1945)

Osnovne karakteristike sadržaja

Bilteni Jugoslovenskog partizanskog odreda u Norveškoj, dokumenti Sreskog načelstva u Kovačici o gonjenju komunista, poziv Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije na ustanak i izjava Stevana Tomana o učešću u Narodnooslobodilačkom pokretu. Zbirka sadrži 30 dokumenata.

Istorijat tvorca zbirke

Stevan Toman, radnik iz Kovačice, bio je interniran u Norvešku, gde je aktivno učestvovao u političkom radu interniraca.

Istorijat arhivske zbirke

Zbirku je 1965. godine Arhivu poklonio Stevan Toman.

Stepen sačuvanosti:
Spisi su u potpunosti sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009