Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(135)

 Sreski odbor Crvenog krsta - Pančevo (1935-1962)

    Spisi:
Kutija 19 (1935-1962)

Knjige:
Svezaka 79 (1935-1961)
Od toga
  1. Zapisnika 3 (1935-1956)
  2. Delovodnih protokola 27 (1935-1961)
  3. Finansijskih knjiga – 14 (1941-1956)
  4. Ostalih knjiga - 35 svezaka (1940-1956)

Registraturski sređen.

Osnovne karakteristike sadržaja

Dopisi viših foruma, raspisi, zapisnici sa godišnjih skupština, izveštaji o nedelji Crvenog krsta; budžeti, platni spiskovi, spiskovi poslatih paketa; kartoteka ratnih zarobljenika, dokumenti sa samarićanskih tečajeva (1935-1940) i tečajeva za zdravstveno prosvećivanje seoske ženske omladine (1952-1959); spiskovi siromašnih domaćinstava radi dodeljivanja materijalne pomoći i dokumenti dečjih letovališta u Risnu (1938) i Topoli (1956).

Istorijat tvorca fonda

Nema dokumenta o osnivanju organizacije Crvenog krsta, ali se pretpostavlja da je osnovana 1924. godine. Prvobitni naziv organizacije bio je Srpsko društvo Crvenog krsta – Sreski odbor Pančevo. Po oslobođenju – oktobra 1944. – organizacaija je nastavila svoju delatnost pod nazivom: Sreski odbor Crvenog krsta Pančevo. Delovala je do kraja marta 1965, kada su se ugasile sve sreske organizacije.

Istorijat arhivskog fonda

Na zahtev Sreskog odbora Crvenog krsta Pančevo građa je u potpuno nesređenom stanju preuzeta 9.10.1963.g. i preneta je u Istorijski arhiv, gde je izlučen bezvredni materijal. Početkom 1972. godine izvršeno je razgraničenje fondova. Oformljeno je i registraturski sređeno 10 fondova.

Stepen sačuvanosti:
Knjige su gotovo u potpunosti sačuvane.
Spisi su delimično sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009