Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(152)

 Okružni sud - Pančevo (1941-1944)

    Spisi:
Kutija 40 (1941-1944)

Knjige:
Svezaka 10 (1941-1944)
Od toga:
  1. Delovodnika 9 (1941-1944)
  2. Upisnik 1 (1941-1944)

Organizacione jedinice ili serije:

  1. Sudska uprava
  2. Krivični predmeti
  3. Građanski predmeti

Istorijat tvorca fonda

Tvorac fonda je počeo sa radom aprila 1941. godine, posle ulaska nemačkih okupacionih trupa, a prestao je sa radom oktobra 1944. godine.

Istorijat arhivskog fonda:
Fond je preuzet 1970. godine i to samo delimično – predmeti sudske uprave, krivični predmeti,a od građanskih predmeta preuzeta je samo serija "Pl" koja sadrži pravne lekove – plenidbe, platne naloge i dr. Jedan deo krivičnih predmeta iz ovog perioda nalazi se u Muzeju socijalističke revolucije u Novom Sadu a u sastavu arhivskog fonda Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini. Njih je novembra 1944. godine dostavio Okružni sud u Pančevu. Ostali predmeti se nalaze kod Okružnog suda Pančevo. Spisi su registraturski sređeni, ali nije izlučivan bezvredni materijal. Veći broj knjiga obuhvata dva ili tri perioda, te je njihovo iskazivanje samo formalno, dok se stvarna podela knjiga na fondove po periodima ne može izvršiti.

 
       
 

152.1.

 Sudska uprava (1941-1944)

Spisi:
Kutija 6 (1941-1944)

Knjige:
Sveske 3 (1941-1943)
Od toga:

  1. Delovodnika 3 (1941-1943)

Na srpskom i nemačkom.
Registraturski sređen.

Unutrašnja organizacija i rad suda i njemu podređenih sreskih sudova; raspisi i uputstva za primenu i izuzimanje zakonskih propisa; postupak u krivičnim predmetima; izveštavanje po zahtevima vojnih okupacionih snaga; personalni podaci o sudijama i ostalom osoblju; statistički i drugi izveštaji i pregledi o radu i problemima suda; raspored posla i odmora. Svi spisi nose oznaku "SU",

Spisi i knjige su polovično sačuvani.

 
       
 

152.2.

 Krivični predmeti (1941-1944)

Spisi:
Kutije 22 (1941-1944)

Knjige:
Svezaka 7 (1941-1944)
Od toga:

  1. Delovodnika 6 (1941-1944)
  2. Upisnik 1 (1941-1944)

Na srpskom i nemačkom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1941-1944)

Krivična dela protiv zakona, vlasti i saradnika okupatora narodnosti; ubistva; telesne ozlede; uvrede časti i klevete; opasne pretnje; paljevine; ugrožavanje saobraćaja; sabotaže utaje; pronevere; podmićivanje; kupovine ukradenih vojnih stvari; falsifikovanja; krađe; razbojstva; uništenja tuđe imovine i isprava; podsticanja i pomaganja bluda iz koristoljublja i druga krivična dela. Predmeti su označeni sa: "Kzp, Kpr, Kro, Kno".

Spisi i knjige su većim delom sačuvani.

 
       
 

152.3.

 Građanski predmeti (1941-1944)

Spisi:
Kutija 12 (1941-1944)

Na srpskom i nemačkom.
Registraturski sređen.

Spisi sa oznakom "Pl/I, Pl/II i Pl/III" koji se odnose na pravne lekove, koje je sud doneo u raznim prilikama; plenidbe, platni nalozi i druga rešenja.

Spisi su većim delom sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009