Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(159)

 Opštinska uprava - Opovo (1941-1944)
(Gemeindeamt)

    Spisi:
Kutija 1 (1941-1944)

Na srpskom i nemačkom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1941-1944)

Osnovne karakteristike sadržaja

Pregled rashoda i prihoda; zapisnik Opštinske poljoprivredne zaklade; budžet Poljoprivrednog odbora; izvodi iz zapisnika skupštine Opštinskog odbora; budžet Opštine; budžet Opštinske veterinarske zaklade; predlozi školskih budžeta; ugovor o zakupu opštinske zaprege i sl.

Istorijat arhivskog fonda

Spisi su preuzeti sa građom Naordnog odbora opštine Opovo 14. maja 1966. godine. Najveći deo građe je uništen u ratu.

Stepen sačuvanosti:
Spisi su fragmentarno sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009