Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(163)

 Sreski sud - Pančevo (1941-1944)

    Spisi:
Fascikla 60 (1941-1944)
Knjige:
Sveska 21 (1941-1944)
Od toga:
 1. Delovodnik 1 (1943-1944)
 2. Upisnika 16 (1941-1944)
 3. Ostalih knjiga - 4 sveske (1941-1944)

Organizacione jedinice ili serije:

 1. Sudska uprava
 2. Krivični predmeti
 3. Građanski predmeti

Istorijat tvorca fonda:

Podaci o istorijatu tvorca fonda nalaze se u odgovarajućoj rubrici fonda pod rednim brojem 161: Sreski sud - Alibunar.

Istorijat arhivskog fonda

Fond je preuziman u više mahova od Opštinskog suda u Pančevu. Bio je u nesređenom stanju i smešten je u nekoliko depoa. Nije preuzet u potpunosti. Deo građe kome po sudskom poslovniku nije istekao rok čuvanja i svi krivični predmeti nalaze se kod Opštinskog suda Pančevo, ukoliko nisu uništeni ili razvučeni za vreme rata.

 
       
 

163.1.

 Sudska uprava (1941-1944)

Spisi:
Fascikla 6 (1941-1944)

Knjige:

Svezaka 7 (1941-1944)
Od toga:

 1. Delovodnik 1 (1943-1944)
 2. Upisnika 2 (1942-1943)
 3. Ostalih knjiga - 4 sveske (1941-1944)

Na srpskom i nemačkom.
Nesređen.

Organizacija i rad suda; primena zakonskih propisa i uputstva za rad; platni spiskovi i druga personalna dokumentacija; izveštaji i pregledi po vrstama sudskih predmeta.

Spisi i knjige su polovično sačuvani.

 
       
 

163.2.

 Krivični predmeti (1941-1944)

Knjige:
Sveske 4 (1941-1944)
Od toga:

 1. Upisnika 4 (1941-1944)

Na srpskom i nemačkom.
Nesređen.

Upisnici za krivična dela maloletnika "Km", zamolnice drugih sudova i organa vlasti "Krs", molbe za izdavanje uverenja da molioci nisu krivično osuđivani "Kns".

Knjige su fragmentarno sačuvane.

 
       
 

163.3.

 Građanski predmeti (1941-1944)

Spisi:
Fascikla 54 (1941-1944)

Knjige:
Svezaka 10 (1941-1944)
Od toga:

 1. Upisnika 10 (1941-1944)

Na srpskom i nemačkom.
Nesređen.

Spisi sadrže: parnične, izvršne, starateljske, predmete pravne pomoći i druge građanske predmete.

Spisi i knjige su većim delom sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009