Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(179)

 Narodni odbor sreza Kovačica (1944-1952)

    Spisi:
Facikla 246 (1945-1952)

Knjige:
Sveske 82 (1945-1952)

Na srpskom.
Nesređen.

Istorijat tvorca fonda

Ilegalni Sreski narodnooslobodilački odbor u Kovačici formiran je u leto 1944. godine. Na osnovu Zakona o ustanovljenju i ustrojstvu Autonomne pokrajine Vojvodine od 9. septembra 1945. godine Kovačički srez, koji je obuhvatao područja mesnih narodnih odbora Barande, Debeljače, Idvora, Jarkovca, Kovačice, Opova, Padine, Sakula, Tomaševca, Uzdina i Crepaje, ušao je u sastav Pančevačkog okruga. Na osnovu Zakona o administrativno-teritorijalnoj podeli Autonomne pokrajine Vojvodine od 2. oktobra 1946. godine, ukinut je Kovačički srez i najveći deo njegovog područja pripojen je Pančevačkom srezu. Teritorija Mesnog narodnog odbora Tomaševac prešla je u Južnopetrovgradski, a Jarkovca u Jašatomićki srez. Kada je donet Zakon o administrativno-teritorijalnoj podeli Narodne republike Srbije od 20. februara 1950. godine, ponovo je obrazovan Kovačički srez sa ranijim područjem. Međutim, na osnovu Zakona o podeli teritorije NRS na opštine, gradove i srezove od 17. septembra 1952. godine (Sl. gl. NRS, br. 28/52), on je konačno ukinut. Područja narodnih odbora opština Jarkovac i Tomaševac pripojena su Tamiškom srezu, a teritorije narodnih odbora Baranda, Debeljača, Idvor, Kovačaica, Opovo, Padina, Sakuale, Uzdin i Crepaja, ušle su u sastav Pančevačkog sreza.

Stepen sačuvanosti:
Spisi i knjige su skoro u poptunosti sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009