Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(187)

 Narodni odbor sreza Kovin (1944-1955)

    Spisi:
Kutije 122 (1944-1955)

Knjige:
Svezaka 130 (1944-1955)
Od toga:
  1. Zapisnika 10 (1945-1954)
  2. Delovodnika 66 (1944-1955)
  3. Registara 17 (1944-1955)
  4. Računskih knjiga 6 (1953)
  5. Matičnih knjiga 6 (1947-1953)
  6. Ostalih knjiga - 26 svezaka (1944-1955)

Na srpskom.
Nesređen.

Osnovne karakteristike sadržaja

Spisi o organizaciji rada narodnih odbora i administrativno-teritorijalnoj podeli sreza; prolećna i jesenja setva, otkupi; osnivanje privrednih preduzeća i ustanova, izrada statuta i drugih normativnih akata; obavljanje instruktivne službe i nadzora nad radom opštinskih narodnih odbora, obavljanje administrativne inspekcije; imovinsko-pravni odnosi, eksproprijacija, konfiskacija, nacionalizacija, agrarna reforma i kolonizacija, arondacija zemljišta, razrezivanje i naplata poreza, poreske žalbe; završni računi privrednih organizacija, budžet, društveni planovi;personalna rešenja, polaganje stručnih ispita; izveštaji o radu škola; izveštaji i analize o socijalnoj zaštiti;
izborni akti i sl.

Istorijat tvorca fonda

Ilegalni Sreski narodnooslobodilački odbor u Kovinu formiran je 1944. godine. Na osnovu Zakona o ustanovljenju i ustrojstvu Autonomne pokrajine Vojvodine od 9. septembra 1945. godine Kovinski srez koji je obuhvatao područja mesnih narodnih odbora u Bavaništu, Deliblatu, Dubovcu, Gaju, Kovinu, Mramorku, Pločici i Skorenovcu, ušao je u sastav Pančevačkog okruga.
Tvorac fonda prestao je sa radom 31. avgusta 1955. godine, kada je ušao u sastav Narodnog odbora Sreza Pančevo.

Istorijat arhivskog fonda:
Arhiv nema podataka o vremenu preuzimanja ovoga fonda. Građa je smeštena u kutije.

Stepen sačuvanosti:
Spisi i knjige su većim delom sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009