Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(233)

 Sreski sud Alibunar (1945-1960)

    Spisi:
Kutija 421 (1945-1958)

Knjige:
Svezaka 88 (1945-1958)
Od toga:
 1. Upisnika 74 (1945-1960)
 2. Imenika 14 (1945-1959)

Izrađen je sumarni inventar – 1 sveska (1945-1960)

Organizacione jedinice ili serije:

 1. Sudska uprava
 2. Krivični predmeti
 3. Građanski predmeti
 4. Zemljišno-knjižno odeljenje

Istorijat tvorca fonda

Sreski sud u Alibunaru osnovan je 1945. godine za područje bivšeg sreza, a današnje Opštine Alibunar. Naziv Sreski sud zadržao je do 1962. godine kada je postao Opštinski sud Alibunar.

Istorijat arhivskog fonda

Građa je preuzeta 1968. godine od Opštinskog suda Alibunar prema spisku, u dosta sređenom stanju. Sređena je 1971. godine hronološki po godinama, brojevima i vrstama predmeta. Nije izlučivan bezvredni registraturski materijal.

 
       
 

233.1.

 Sudska uprava 81945-1958)

Spisi:
Kutija 12 (1945-1958)

Na srpskom.
Registraturski sređen.

Dopisi i raspisi u vezi sa poslovanjem suda; poverljivi i strogo poverljivi raspisi; izveštaji o radu; statistički i drugi pregledi; evidencije službenika, platni spiskovi i druga personalna dokumentacija (dosijei); izborni materijal; podaci o sudijama porotnicima, drugi spisi sa oznakom "Su".
Spisi su većim delom sačuvani.
Knjige se nalaze kod tvorca fonda.

 
       
 

233.2.

 Krivični predmeti (1945-1958)

Spisi:
Kutije 94 (1945-1957)

Knjige:
Svezaka 19 (1945-1958)
Od toga:

 1. Upisnika 17 (1945-1958)
 2. Imenika 2 (1948-1958)

Na srpskom.
Registraturski sređen.

Spisi iz postupka: protiv lične slobode, zbog telesnih ozleda, uvrede časti i klevete, smetanja poseda, šumskih i drugih krađa, jatakovanja, prevare, utaje, ucene, povrede stana, ugrožavanja saobraćaja, ispaše stada na pruzi, nedozvoljene trgovine, pobačaja, napuštanja deteta i nemoćnog lica, obljube i drugi spisi sa oznakom: "K, Kis, Kr, Ik, Ks".

Spisi i knjige su skoro u potpunosti očuvani.

 
       
 

233.3.

 Građanski predmeti (1945-1960)

Spisi:
Kutije 282 (1945-1960)

Knjige:
Svezaka 60 (1945-1960)
Od toga:

 1. Upisnika 48 (1945-1960)
 2. Imenika 12 (1945-1959)

Na srpskom.
Registraturski sređen.

Ostavinski spisi "O", vanparnični predmeti "Vp", platni nalozi "Pl", zamolnice "Pom", zbirka isprava i dokumenata sa overenim potpisima "Io"; spisi u vezi sa kolonizacijom, konfiskacijom i agrarnom reformom; spisi u vezi sa ratnom štetom (zaključci Sreske komisije Alibunar o utvrđivanju ratne štete – "Up"; izvršni predmeti "I" građanski parnični predmeti "G, P", razni građanski predmeti "R" i javnobeležničke isprave.
Spisi i knjige su većim delom sačuvani.

 
       
 

233.4.

 Zemljišno-knjižno odeljenje (1945-1947)

Spisi:
Kutije 33 (1945-1957)
Knjige:
Svezaka 9 (1945-1957)

Od toga:

 1. Upisnika 9 (1945-1957)

Na srpskom.
Registraturski sređen.

Spisi sa ispravama radi uknjižbe prava vlasništva nad nekretninama i svih promena nastalih u tom pogledu, kao i svih promena i obaveza koje terete imovinu (intabulacije); upisnici, registri i dr.

Spisi i knjige su skoro u potpunosti sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009