Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(234)

 Sreski sud - Pančevo (1945-1960)

    Spisi:
Fascikla 459 (1945-1958)
Knjige
Sveska 91 (1945-1960)
Od toga:
 1. Upisnika 45 (1945-1960)
 2. Imenika 14 (1948-1960)
 3. Ostalih knjiga – 32 sveske (1945-1957)

Organizacione jedinice ili serije:

 1. Sudska uprava
 2. Krivični predmeti
 3. Građanski predmeti

Istorijat tvorca fonda

Sreski sud u Pančevu osnovan je 1945. godine, sa nadležnošću na području tadašnjeg Sreza Pančevo. U periodu od 1946. do 1950. godine obavljao je i poslove Sreskog suda u Kovačici, koji je 1946. ukinut, a 1950. ponovo osnovan. Godine 1952. delatnost sreskog suda u Kovačici ponovo je prešla u nadležnost Sreskog suda u Pančevu.
Tvorac fonda prestao je s radom 1963. godine, kada je osnovan Opštinski sud Pančevo.

Istorijat arhivskog fonda

Fond je preuziman od Opštinskog suda Pančevo u više mahova: 1966., 1968., 1969. i 1970. godine. Nije sređen i smešten je na nekoliko mesta.

 
       
 

234.1.

 Sudska uprava (1945-1957)

Spisi:
Fascikla 20 (1945-1947)

Knjige:
Sveske 32 (1945-1957)
Od toga:

 1. Kontrolnika 7 (1945-1957)
 2. Ostalih knjiga – 25 svezaka (1945-1957)

Na srpskom.
Nesređen.

Izborni spisi iz 1947. godine za mesta: Banatsko Novo Selo, Borča, Crepaja, Debeljača, Dolovo, Glogonj, Idvor, Ivanovo, Jabuka, Kovačica, Omoljica, Opovo, Ovča, Padina, Pančevo, Sakule, Starčevo i Uzdin (18 fascikla) i drugi spisi iz rada sudske uprave.

Spisi i knjige su fragmentarno sačuvani.

 
       
 

234.2.

 Krivični predmeti (1945-1960)

Spisi:
Fascikla 329 (1945-1960)

Knjige:
Svezaka 20 (1946-1960)
Od toga:

 1. Upisnika 14 (1946-1960)
 2. Imenika 6 (1949-1960)

Na srpskom.
Nesređen.

Spisi nastali iz sudskog postupka u vezi sa raznim krivičnim delima i prestupima.

Spisi i knjige su većim delom sačuvani.

 
       
 

234.3.

 Građanski predmeti (1945-1960)

Spisi:
Fascikla 110 (1945-1959)

Knjige:
Svezaka 39 (1945-1960)
Od toga:

 1. Upisnik 31 (1945-1960)
 2. Imenika 8 (1948-1960)

Na srpskom.
Nesređen.

Izvršni i vanparnični predmeti.

Preuzete kategorije predmeta i knjige su većim delom sačuvane.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009