Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(316)

 Okružno javno tužilaštvo - Pančevo (1945-1962)

    Spisi:
Kutija: 170 (1945-1962)

Knjige:
Svezaka: 34 (1948-1957)
Od toga:
  1. Upisnika 26 (1951-1957)
  2. Imenika 5 (1953-1956)
  3. Dnevnika 2 (1948-1954)
  4. Registar 1 (1952)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1945-1962)

Osnovne karakteristike sadržaja

Građa sadrži dopise i raspise "Pov" i "Str. pov." koji se odnose na: pravna mišljenja u primeni kazne konfiskacije, tumačenje pravnih propisa i naredaba, primedbe na rad javnih tužilaštva; izveštaje za bilten, podatke o advokatima i njihovim pomoćnicima, povredu dobrovoljnosti stupanja u seljačku radnu zadrugu, postupak i dokumentaciju o arondaciji i dr. Takođe sadrži običnu arhivu "A" i "On": uputstva za vođenje upisnika; dostavljanje evidencija i izveštaja; platni spiskovi putni nalozi i računi; snabdevanje službenika; zahtevi za zaštitu zakonitosti; raspisi u vezi sa trgovinom i snabdevanjem, zapisnici sa sednica; molbe za zaštitu prava svojine; izveštaji o prekršajima; isplata zarada; žalbe u vezi sa stanom, otkazi službe i drugo. Ostala građa je takođe signirana prema tome da li se odnosi na građanske ili krivične predmete i prema signaturi ima sledeće karakteristike: "G" i "Gr" - rešenja i presude u građanskim, imovinskim i drugim parnicama, zahtevi za vraćanje konfiskovane zemlje, poništenje ilegalnih prenosa zemljišta, sporovi iz osnova socijalnog osiguranja i dr; "B" - otvaranje istrage, određivanje i obustava istražnog zatvora, optužnice zbog sabotaže privrednog kriminala, neprijateljske delatnosti itd; "Br" - tumačenje raspisa i uputstava u vezi sa postupkom u krivičnim predmetima, izveštaji o krivičnim predmetima, odbacivanje krivičnih prijava i dr; "I" - obustavljanje izviđaja (istrage) po prijavama zbog nepostojanja krivičnog dela ili ustupanja predmeta drugim nadležnim organima i dr; "Ir" - izvršna rešenja kojima se odbacuju krivične prijave zbog izazivanja nereda, tuče, ubistva, pronevere, špekulciju, zloupotrebe vere u političke svrhe i dr; "K, Kr, Kts, Ktr" i druge - krivične optužnice, presude i žalbe zbog krivičnih dela telesne ozlede, ubistva, krađe, zloupotrebe dužnosti, nedozvoljene trgovine, pronevere, falsifikovanja, napuštanja dece i dr.

Istorijat tvorca fonda

Okružno javno tužilaštvo u Pančevu osnovano je 1945. godine. U njegovoj nadležnosti nalazilo se područje Okružnog suda u Pančevu (Odluka o utvrđivanju područja okružnih i sreskih javnih tužilaštva - Službeni list 29/1956). Ukinuto je 1949. godine kada je ukinut i Okružni sud u Pančevu, a njegova nadležnost preneta je na Okružno javno tužilaštvo u Zrenjaninu. Ponovo je osnovano 1951. godine i od tada radi bez prekida.

Istorijat arhivskog fonda

Arhivska građa za period 1955-1958 godine preuzeta je 1. juna 1967. godine u nesređenom stanju, na osnovu zapisnika. Prilikom registraturskog sređivanja pronađeni su spisi iz perioda 1945-1962 i knjige iz perioda 1951-1957 godine. Izdvojen je bezvredni materijal. Arhivska građa iz perioda 1949-1951 nalazi se u Okružnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu i verovatno je uništena.

Stepen sačuvanosti:
Spisi iz perioda 1945-1950 su fragmentarno sačuvani, a iz perioda 1951-1962. su skoro u potpunosti sačuvani.
Knjige su manjim delom sačuvane.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009