Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(320)

 Okružni agrarni sud - Pančevo (1946)

    Spisi:
Kutija: 15 (1946)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1946)

Osnovne karakteristike sadržaja

Rešenja o dodeli zemljišta, odluke o priznavanju agrarnog maksimuma i rešenja o sprovođenju agrarne reforme na velikim posedima.

Istorijat tvorca fonda

Okružni agrarni sud osnovan je 1. januara 1946. godine prema Zakonu o agrarnoj reformi i kolonizaciji. Prestao je da postoji 12. avgusta 1948. godine, kada je Zakon stavljen van snage.

Istorijat arhivskog fonda

Građa je preuzeta 1960. godine od Okružnog suda Pančevo. Bila je je jednim delom u nesređenom stanju. Ne postoje podaci o građi iz 1947. i 1948. godine.

Stepen sačuvanosti:
Spisi iz 1946. godine su skoro u potpunosti sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009