Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(329)

 Sresko javno tužilaštvo - Alibunar (1946-1952)

    Spisi:
Kutija: 51 (1947-1955)

Knjige:
Svezaka: 77 (1946-1955)
Od toga:
  1. Upisnika 58 (1947-1955)
  2. Imenika 10 (1946-1955)
  3. Evidencija zatvorenika i kažnjenih 6 (1947-1953)
  4. Ostalih knjiga - 3 sveske (1949-1952)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1946-1955)

Osnovne karakteristike sadržaja

Dopisi i raspisi "Pov" i "Strogo pov"; arhiva "A" i "On" iz korespondencije sa drugim ustanovama, organizacijama, organima vlasti i građanima; personalna i finansijska dokumentacija; zapisnici sa sednica sreskih, opštinskih i mesnih narodnih odbora i dr; anketni listovi o nacionalizaciji imovine stranih državljana; izveštaji o otkupu i isporuci žitarica; molbe, žalbe, sudska rešenja, presude, kao i spisi o merama preduzetim za zaštitu zakonitosti koje je tužilaštvo preduzelo u građanskim, imovinskim i drugim parnicama pod oznakama "G" i "Gr"; spisi nastali iz rada na gonjenju počinilaca krivičnih dela i privrednih prestupa - prijave, rešenja, optužnice, presude, zapisnici, molbe, žalbe i dr, sa oznakom "K, Kr, I, Kts, Ktr, B, Br" i dr.

Istorijat tvorca fonda

Sresko javno tužilaštvo u Alibunaru postoji od 1946. godine. U početku je fungiralo kao Javno tužilaštvo pančevačkog okruga - Pomoćnici za Srez alibunarski i kovinski, a od 1947. godine postoji kao Sresko javno tužilaštvo - Alibunar. Njegova nadležnost prostirala se na područje Sreskog suda - Alibunar. Tvorac fonda prestao je sa radom 1956. godine. Na osnovu Odluke o utvrđivanju područja okružnih i sreskih javnih tužilaštava (Službeni list 29/56) njegove nadležnosti prenete su na Sresko javno tužilaštvo u Pančevu.

Istorijat arhivskog fonda

Preuzet je 1. juna 1967. godine, zajedno sa fondom Okružno javno tužilaštvo u Pančevu, u potpunosti nesređenom stanju. Prilikom registraturskog sređivanja izdvojen je bezvredni materijal - duplikati, dostavnice i prazni formulari. Spisi su stavljeni u kutije sa opisom sadržine.

Stepen sačuvanosti:
Knjige i spisi su skoro u potpunosti sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009