Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(361)

 Sresko sindikalno veće - Pančevo (1947-1965)

    Spisi:
Fascikla: 195 , svežnjeva 6 (1948-1965)

Knjige:
Svezaka: 49 (1947-1965)
Od toga:
  1. Zapisnika 7 (1947-1962)
  2. Delovodnika 7 (1958-1965)
  3. Računska knjiga 23 (1956-1965)
  4. Matična knjiga 1 (s.d.)
  5. Ostalih knjiga - 12 svezaka (1958-1963)

Na srpskom.
Nesređen.

Osnovne karakteristike sadržaja

Građa sadrži zapisnike sa sastanaka; arhivu o građevinskim, prosvetnim, naučnim, zdravstvenim, trgovačkim i ugostiteljskim radnicima; platne spiskove; referate i izveštaje; arhivu sindikata poljoprivrednih, prehrambenih i duvanskih radnika, kao i arhivu Opštinskog sindikalnog veća.

Istorijat tvorca fonda

Sresko sindikalno veće u Pančevu osnovano je januara 1945, a ukinuto 1965. godine.

Istorijat arhivskog fonda

Građa je preuzeta marta 1962. godine i juna 1965. godine. Iz nje je izlučen bezvredan registraturski materijal.

Stepen sačuvanosti:
Spisi i knjige su većim delom sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009