Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(380)

 Savez udruženja boračkih organizacija
sreza Pančevo (1948-1965)

    Spisi:
Kutija: 20 (1948-1965)

Knjige:
Svezaka: 15 (1948-1965)
Od toga:
  1. Delovodnika 8 (1948-1965)
  2. Finansijske knjige 3 (1954-1963)
  3. Ostalih knjiga - 4 sveske (s.d)

Registraturski sređen.

Osnovne karakteristike sadržaja

Dopisi viših foruma; zapisnici sa godišnjih skupština mesnih organizacija, zapisnici sa sednica Sreskog odbora; anketni listovi o poginulim i ratnim zarobljenicima; pristupnice Udruženju, pregled nosilaca "Spomenice 1941" i ostalo.

Istorijat tvorca fonda

Organizacija je osnovana početkom 1948. godine kao Sreski odbor Saveza boraca Narodnooslobodilačkog rata u Pančevu. Od 1958. godine pri Odboru deluju sekcije: a) bivših političkih zatvorenika, interniraca i deportiraca, b) sekcija ratnih zarobljenika.

Istorijat arhivskog fonda

Građa je preuzeta 31. maja 1965. godine po prestanku rada ove organizacije. Izlučen je bezvredni materijal, a zatim je građa registraturski sređena.

Stepen sačuvanosti:
Spisi i knjige su većim delom sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009