Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(474)

 Sreski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda - Pančevo (1955-1965)

    Spisi:
Kutija: 11 (1955-1965)

Knjige:
Sveske: 4 (1955-1965)
Od toga:
  1. Delovodnika 4 (1955-1965)

Na srpskom.
Registraturski sređen.

Osnovne karakteristike sadržaja

Opšta arhiva; zapisnici sa sednica Predsedništva, Izvršnog odbora Sreskog odbora Socijalističkog saveza; dokumenti organizaciono-kadrovske komisije; informacije o radu upućene višim organima; izveštaji i analize ideološko-političke komisije; personalni dokumenti i blagajnička dokumentacija.

Istorijat tvorca fonda

Sreski odbor Jedinstvenog narodnooslobodilačkog fronta Jugoslavije osnovan je odmah po oslobođenju Pančeva, 1944. godine, a svoje početke ima još u predratnom Narodnom frontu. Postojao je do marta 1965. godine.

Istorijat arhivskog fonda

Građa iz perioda 1955-1965 predata je istorijskom arhivu Pančevo 29. aprila 1965. godine. Iz ranijeg perioda nijedan dokument nije sačuvan, te se delatnost ove organizacije za period 1944-1954 ne može sagledati.

Stepen sačuvanosti:
Spisi iz perioda 1955-1965 su u potpunosti sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009