Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] [ Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               
  Istorija Pančeva - do XVIII veka
Istorija Pančeva - XVIII vek
Istorija Pančeva - XIX vek
Istorija Pančeva - XX vek
Planovi Pančeva
Grb Pančeva

Kratka istorija Pančeva

 
       
   

Nazivi grada

 
    PANUCEA i PANOČA
Nazivi koji se nalaze u jednom spisku utvrđenja iz doba vladavine GEZE I ( 972-997).

BANSIF
Naziv koji potiče od arapskog geografa ABU ABDULAHA MUHAMEDA el IDRISIJA, koji ga 1153. godine, navodi u svom delu Poznavanje Balkanskog poluostrva.

PANUKA
Naziv, koji spominje Anonimus, notar kralja BELE bugarskog vojvode GLADA od strane Apadove vojske i primorala ga da tu sklopi mir.

PANČAL
Naziv, koji navodi MATIJA TALOCI, kapetan Beograda i veliki župan Kovinske županije, u jednom svom pismu od 1430. godine.

PANSEG
Naziv, koji spominje francuski plemić BERTRAN de la BROKIJER u svom izveštaju kralju FILIPU DOBROM 1433. godine.

PAJČOVA
Naziv, koji se nalazi u rukopisu arapskog pisca MEHMEDA SIPAHI ZADE, napisanom 1605. godine, a nosi naslov Najjasniji putevi za poznavanje zemalja i gradova.

PANZ OVA
Naziv koji potiče od turskog putopisca EVLIJE ČELEBIJE, kada je, 1660. godine proputovao kroz Pančevo.

ČOMVA
Naziv koji je Pančevu dao general FLORIMUND KLAUDIJE MERSI, posle proterivanja Turaka 1716. godine.

PANČOVA
Naziv, koji je Pančevo nosilo za vreme vladavine Austrijanaca i Mađara.
 
       
       
       
       
       
       
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] [ Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009