Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               
  Istorija Pančeva - do XVIII veka
Istorija Pančeva - XVIII vek
Istorija Pančeva - XIX vek
Istorija Pančeva - XX vek
Planovi Pančeva
Grb Pančeva

Kratka istorija Pančeva :::

Do osamnaestog veka

 
       
    1153. Abu Abdulah Muhamed El Idrizi, arapski geograf i putopisac, pominje naselje Bansif. To je prvi pouzdani istorijski podatak o postojanju naselja, koje se nalazilo na mestu današnjeg Pančeva.

1241. Tatari ruše naseobinu na ušću Tamiša u Dunav.

1430. Beogradski kapetan Talovac pominje naseobinu pod imenom Pančal.

1453. Bertrandon de la Brokijer, burgundski plemić, pominje selo Pensej, koje je, u vreme njegovog prolaska kroz ove krajeve, bilo pod vodom.

1520. Turci ruše naseobinu i raseljavaju stanovništvo.

1552. Varoš pada pod tursku upravu.

1567. U Pančevu boravi Jovan Sigismund II Zapolja.
.
1598. Trupe vezira Mehmeda Saturdžija udružene sa Tatarima kreću od Pančeva u ratni pohod prema severu.

1605. Turčin Ibrahim Kerim, pominje Pančevo kao sandžak koji se nalazi preko od Beograda.

1626. Prema zapisu kneza Gavrila Betlema, u pančevačkom garnizonu ima vojske skoro kao i u Temišvaru.

1660. Evlija Čelebija, turski putopisac, opisuje palanku Banč-ova, koje je u to vreme bila zimovnik turske vojske i tranzitna stanica za transport ratnog plena.

1682. Kroz Pančevo prolazi temišvarski beglerbeg Kasim-paša.

1696. Austrijski grof Herberštajn sa konjanicima razara varoš, koju su Turci prethodno zapalili i napustili.

1698. Liniju Pančevo-Karansebeš drži tatarski kan Selimgiraj.
 
       
       
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009