Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               
  Istorija Pančeva - do XVIII veka
Istorija Pančeva - XVIII vek
Istorija Pančeva - XIX vek
Istorija Pančeva - XX vek
Planovi Pančeva
Grb Pančeva

Kratka istorija Pančeva :::

Osamnaesti vek

 
       
 
Solara
1706. Obnovljena je tvrđava i uvećana turska posada.

1716. Austrijski grof Klaudije Florimund Mersi oslobađa Pančevo od Turaka i daje gradu ime Čomva.

1717. Austrijski princ Eugen Savojski nadzire rad na utvrđivanju Pančeva. Varoš broji 70 kuća.

1718. Pančevo postaje sedište distrikta, dobija pravo održavanja godišnjih vašara, a za pijačni dan određena je sreda. U varoši te godine već postoji solara, a ustanovljeno je i Brodarsko zvanje. U distriktu su posađeni prvi vinogradi. Benediktinac Vofgang Hajdinger ispoveda katoličko stanovništvo i počinje da vodi matične knjige.
 
       
 
Svetionik na Tamišu
1719. Ustanovljeno poštansko, a već postoji i brodarsko, zvanje.

1720. Srbi iz okoline Temišvara naseljavaju prostor severno od tvrđave. Minorit, pater Norbert Skribani imenovan za paroha.

1721. Podignuta je zgrada upravnika distrikta.
 
       
 
 
1722. Abraham Kepiš, Jevrejin iz Požuna, dobija dozvolu za podizanje pivare, koja iste godine počinje sa radom.
Norbert Skribani osniva hram.


Zgrada Pivare (gravura)
 
       
    1723. Nemački kolonisti južno od tvrđave osnivaju Donju varoš.

1724. Izgrađen je žitni magacin.

1726. Podignute su graničarska kuća i kontumac.

1727. Podignuta je erarska suvača (državni mlin).

1733. Otpočinje proizvodnja svile. Grad pogađa jaka vremenska nepogoda.

1736. Čanadski biskup dozvoljava da se u novoj kapeli služi misa.

1738. Kuga hara čitave jeseni i zime. Turci zauzimaju Pančevo.
 
       
 
Turci predaju ključeve
1739. Austrijska carska vojska ponovo proteruje Turke iz Pančeva koji, prilikom povlačenja, spaljuju grad.

1740. Pater Volfgang Puher prvu liturgiju drži u šatoru.

1742. Podignuti su velika kasarna i magacin za hranu.

1743. Srbi podižu novu crkvu, a kuga ponovo hara.

1747. Novu katoličku crkvu osvećuje prior Hipolit Bakl.

1748. Snažno nevreme odnelo je krovove na mnogim zgradama i srušilo toranj katoličke crkve.

1750. Srbi ponovo podižu crkvu u Gornjoj varoši.
 
 
 
Jan Nepomuk
1754. Podignuta je još jedna kasarna i kapela za statuu svetog Jovana Nepomuka, a stanovništvo je oslobođeno obaveze ukonačavanja vojnika.

1756. Započinje nov talas kolonizacije Nemaca. Podignuta je kapela za statuu svetog Roka.

1757. Položen je kamen temeljac sadašnjoj rimokatoličkoj crkvi i manastirskoj zgradi.

1764. Organizuje se Banatska vojna granica, a komanda jedne regimente smešta u Pančevo. Grad dobija status komorskog trgovišta.

1765. Započinje plansko doseljavanje Rumuna, a za potrebe vojske izgrađena je fabrika za proizvodnju sukna.

1766. Formiraju se dve kompanije pri Ilirsko-graničarskoj regimenti, jedna za srpsko a druga za nemačko Pančevo, sa ukupno 827 ljudi.

1767. Varoš postaje sedište XII nemačko-banatske regimente. Nemački knez Jovan Đorđe Fišer i srpski Trifun Živković, mole dvorski savet, u ime 82 nemačke i 217 srpskih porodica, da se njihove opštine spoje, a Pančevo dobije status vojničke komune. Iste godine, najverovatnije, podignuta je i štapska zgrada.

1768. Austrijski car Josif II odseda u Pančevu.
 
       
    1769. U varoši postoji stanica za otkup svilenih čaura i zavod za njihovo odmotavanje.

1773. Josif II svraća na jedan dan u varoš.

1777. Po evidenciji, sastavljenoj ove godine, u varoši ima 230 zemljoposednika, 44 trgovca, 161 zanatlija, 44 ribara… Iste godine, najverovatnije, osnovana je Srpska pravoslavna crkvena opština i parohijsko zvanje.

1781. Započinje još jedan talas kolonizacije Nemaca a istovremeno se naseljavaju i Slovaci.

1782. Uvođenjem kantonskog administrativnog sistema, Pančevo postaje sedište kantona, sa distriktima u Pančevu, Perlezu, Kovinu i Alibunaru.
 
       
 
Žitni magacin
1784. Izvan grada je obeleženo i osvećeno novo groblje a na obali Tamiša počinje zidanje velikog žitnog magacina.

1786. U "Mađarskom leksikonu" Jovana Matije Korabinskog, Pančevo je opisano kao jako trgovačko mesto sa skoro 1000 kuća.

1787. Izgrađen je poštanski put od Pančeva do Karansebeša.

1788. Turci ponovo osvajaju grad, pljačkaju ga, pale i potom se povlače u Beograd. Car Josif II peti put u Pančevu.

1790. Renovirani su rimokatolička crkva, minoritiski manastir i pravoslavna crkva u gornjoj varoši. Kaluđeri iz Studenice mošti Stefana Prvovenčanog sklanjaju u Preobražensku crkvu.

1791. Osnovano je katoličko groblje. U rimokatoličku crku dopremljene su iz Beča nove orgulje.
 
 
 
Velika kasarna
1792. Na Maloj pijaci sazidana je nova generalska kuća, a u gradu je podignuta velika kasarna.  
       
 
Prva apoteka
1793. Osnovano je pravoslavno groblje. Johan Venighofer otvara prvu civilnu apoteku "Kod Crnoga orla", a trgovci osnivaju "Društvo trgovaca radi unapređenja trgovačkih interesa".

1794. Spajaju se srpska i nemačka opština, grad postaje slobodni vojni komunitet, a zanatlije dobijaju esnafske privilegije na osnovu kojih organizuju život i rad.

1795. Objavljuju se "Artikule za maistori" i "Artikule za kalfe".

1796. Srbi podižu na pijaci prvu školu od tvrdog materijala, posvećenu svetom Đorđu, a u Donjem gradu malu crkvu u spomen uspenju svete Bogorodice.
 
 
    Pogledajte i ostale delove kratke istorije Pančeva:

Istorija Pančeva - do XVIII veka
Istorija Pančeva - XVIII vek
Istorija Pančeva - XIX vek
Istorija Pančeva - XX vek
Planovi Pančeva
Grb Pančeva
 
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009